Nowości technologiczne!

Podgrzewanie wody użytkowej z wykorzystaniem pomp

 

Źródła energii odnawialnej są obecnie coraz częściej wykorzystywane w budownictwie pasywnym czy energooszczędnym. Jest to podyktowane koniecznością ochrony środowiska oraz oszczędnością energii. Z roku na rok bowiem wzrastają ceny wytworzenia oraz przesyłania energii do konsumentów.

Ciepło pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii

pompa ciepła powietrze wodaW związku z rosnącym zapotrzebowaniem coraz częściej również można się spotkać z przerwami w dostawie mocy do odbiorców. Wszystkie te niekorzystne zjawiska można rozwiązać poprzez wytwarzanie energii na miejscu jej zużycia. Do tego potrzebne są specjalistyczne instalacje, które to umożliwią. Oprócz energii elektrycznej równie ważna jest energia cieplna czy ciepła woda użytkowa, która jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych do codziennych czynności. Do wytworzenia ciepłej wody użytkowej ze źródeł odnawialnych przeważnie stosuje się kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Szczególną popularność zyskują szczególnie te drugie. Jest to podyktowane rozwojem technologicznym, który sprawia że pompy ciepła posiadają coraz większą sprawność przy jednoczesnym spadku kosztów inwestycyjnych potrzebnych do wykonania instalacji. Najnowszym rozwiązaniem jest pompa ciepła powietrze woda, która jest najczęściej stosowana w domach jednorodzinnych. Może ona służyć do ogrzewania domu lub podgrzewania wody. Instalacja ta może pracować niezależnie lub w układzie hybrydowym z kolektorami słonecznymi. Dodatkowo w celu osiągnięcia założonej temperatury wody często stosuje się zbiorniki buforowe, w których zainstalowana jest grzałka elektryczna pozwalająca na osiągnięcie zadanej temperatury.

Rozwiązania energetyki odnawialnej mają wiele zalet a jedną z największych z nich jest rozproszone wytwarzanie energii co odciąża sieć przesyłową. Oprócz tego instalacje te nie generują do środowiska szkodliwych gazów cieplarnianych. Można być pewnym, że rozwiązania takie jak pompy ciepła powietrze woda będą się upowszechniać w kolejnych latach ze względu na możliwości, które oferują.