Nowości technologiczne!

Czy wiesz czym filtrować?

W dzisiejszych czasach, kiedy smog i zanieczyszczenie powietrza i wody jest powszechne, niezbędnym jest stosowanie rozwiązań, które zabezpieczą nasze zdrowie. Dobrym pomysłem jest oczyszczanie powietrza i cieczy, poprzez filtrowanie.

 Właściwości i zastosowanie włókniny filtracyjnej

włóknina filtracyjna

To tworzywo posiada różne stopnie przepustowości powietrza a co za tym idzie – zróżnicowaną grubość i ciężar. Stosuje się je w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacji. Włóknina filtracyjna może być stosowania nie tylko do oczyszczania powietrza, lecz i do hamowania przepływu bakterii i zanieczyszczeń w cieczach. Jest to tzw. filtracja mokra. Polega ona na oddzieleniu cząsteczek stałych , które pozostają po obróbce danego materiału. Aby kupić odpowiednią włókninę należy wiedzieć jaki rodzaj cieczy zamierzamy oczyścić (czy będzie to smar, olej, czy zwykła woda). Do oczyszczania cieczy bardziej gęstych, warto zastosować grubszy materiał i inny rodzaj łączenia włókien. Popularne stają się też maty filtracyjne wykonane z włókien szklanych. Służą one do oddzielania mgły, która wydziela się w lakierniach proszkowych podczas rozpylania farby. Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie zachodzi proces pylenia, a więc w zakładach stolarskich, szlifierskich oraz w firmach zajmujących się obróbką metali. Ma ona zastosowanie w zakładach metalowych, w przemyśle papierniczym, chemicznym, hutniczym oraz spożywczym.

Oleje syntetyczne, gęste smary, tworzywa sztuczne, chemikalia stałe, kwasy, soki w przemyśle spożywczym, ropa naftowa, zabrudzona woda  podczas procesu produkcji – wszystkie wymienione substancje można oczyścić przy pomocy włókniny filtracyjnej. Jak widać, jest to tworzywo niezbędne w XXI wieku w wielu zakładach produkcyjnych oraz gospodarstwach domowych.