Nowości technologiczne!

Funkcje kurtek pracowniczych

Bezpieczeństwo pracowników jest podstawowym aspektem, który musi zapewnić pracodawca. Musi być to zapewnione na wielu płaszczyznach w taki sposób żeby pracownik podczas wykonywania czynności zawodowych nie był narażony na zbytnie ryzyko. W tym celu pracodawcy przeważnie zatrudniają osoby odpowiedzialne za przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona ciała poprzez dodatkową warstwę odzieży

kurtki ochronne oddychająceObowiązek ten nakładają na zatrudniającym organy państwowe, które nie mogą dopuścić do sytuacji, w której pracownik jest narażony na niepotrzebne ryzyko. Oprócz zachowań oraz wytycznych, które muszą przestrzegać nowozatrudnione osoby inspektor bhp poucza również o przysługujących pracownikom prawach. Jednym z nich jest zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej odzieży roboczej, w której pracownicy wykonują swoje zadania.W zależności od charakterystyki procesu odzież ta może być zróżnicowana w różnych zakładach. Pewnym standardem jednak stają się kurtki ochronne oddychające, które zapewniają odpowiednie warunki termiczne osobom je noszącym. Kurtki ochronne spełniają kilka funkcji. Jedną z nich jest chociażby zabezpieczenie ciała a w szczególności skóry pracownika przed wpływem substancji chemicznych, które znajdują się w otoczeniu. Jest to szczególnie wskazane wszędzie tam, gdzie zatrudniony jest narażony na kontakt z niebezpiecznymi substancjami takimi jak chociażby farby czy rozpuszczalniki. Kolejną funkcją, która jest równie ważna jak wcześniej przytoczona ochrona ciała jest zapewnienie komfortu cieplnego pracownika.

Nierzadko zdarzają się sytuację, w których pracownik pełniący swoje stanowisko jest narażony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych. Sytuacje takie często zdarzają się na różnego rodzaju magazynach czy przestrzeniach logistycznych, w których zachodzi potrzeba wymiany towaru na przykład z kurierami.