Nowości technologiczne!

Rola szczelnych przewodów hydraulicznych

Maszyny przemysłowe czy też te stosowane w produkcji są narażone na różnego rodzaju niekorzystne czynniki zewnętrzne, wynikające ze środowiska roboczego w którym pracują. Z tego tez względu wszystkie komponenty wchodzące w ich skład powinny wykazywać się odpowiednią odpornością na działanie szkodliwych substancji i pyłów.

Gdzie stosować wysokociśnieniowe węże hydrauliczne?

szczelne wysokociśnieniowe przewody hydrauliczneMaszyny które na co dzień stosuje się w produkcji, a także te, których używa się do prac na gospodarstwie są narażone dna bardzo szkodliwe czynniki zewnętrzne. Aby urządzenia te mogły sprawnie pracować przez dłuższy czas, konieczne jest wyposażenie ich w odporne komponenty, takie jak szczelne wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne. Jest to szczególnie ważne ze względu na rolę, jaką pełnią w układach napędowych tego typu, czyli umożliwienia drogi przepływu cieczy roboczej. Zanieczyszczona ciecz mogłaby spowodować, zamknięcie drogi przepływu, dlatego tez napęd hydrauliczny w maszynach przemysłowych oparty jest na przepływie cieczy pod większym ciśnieniem, niż w innych maszynach, na przykład samochodach osobowych. Pozwala to uniknąć tworzenia się zatorów i w konsekwencji – poważnych awarii maszyn. Aby przewody mogły znieść tak duże ciśnienie, muszą być odpowiednio skonstruowane – przede wszystkim warstwa gumy czy innego surowca stosowanego do ich produkcji jest znacznie grubsza, a ich zakucia wykonane są z bardziej odpornych materiałów. Dzięki temu przewody wysokociśnieniowe są odporne na ciśnienie, ale również na styczność z substancjami chemicznymi, takimi jak rozgrzany olej napędowy, z którym nie poradziłyby sobie tradycyjne przewody.

Jeżeli korzystamy z maszyn pracujących w trudnych warunkach ważne jest dopilnowanie, aby zastosowane w ich konstrukcji komponenty były odpowiednio solidne. Tylko w ten sposób unikniemy konieczności częstych napraw naszych urządzeń, które mogą być bardzo kosztowne i kłopotliwe dla działalności całego przedsiębiorstwa.