Nowości technologiczne!

Sposoby czyszczenia wentylacji w zakładach pracy

Obecnie każdy zakład pracy, hala magazynowa, a także biuro powinny posiadać sprawną wentylację. Jest to określone przez specjalne przepisy BHP. Wentylacja służy głównie do wprowadzania świeżego powietrza do pomieszczenia oraz odprowadzania zanieczyszczeń powstających w wyniku obróbki różnego typu materiałów.

Zasada działania systemu odpylania

system odpylaniaNajwiększe zanieczyszczenia powietrze powstają w zakładach produkcyjnych oraz w warsztatach. Są to wszelkiego rodzaju pyłki, odpady obróbkowe oraz gazy łatwopalne. W związku z zapotrzebowaniem rynku, tworzą się coraz to nowe firmy, które stosują system odpylania. Jest to produkcja urządzeń oraz instalacji odpylających, montowanie ich w zakładach pracy, a także nadzorowanie ich funkcjonowania. Producent najlepiej wie jakie możliwości ma jego maszyna i w jaki sposób należy jej używać. Usługodawca ma za zadania także cykliczną konserwację oraz  modernizację swoich maszyn. Urządzeniami wykorzystywanymi do systemu odpylania są w zależności od danej branży, w której pracuje klient: odciągi spawalnicze, odciągi spalin, cyklony do suchego pyłu, odciągi wiórów itp. Te ostatnie mają zastosowanie w przemyśle drzewnym, gdzie wykorzystywane są do odciągania wiórów i trocin. System odpylanie nie tylko odsysa niepożądane odpady, ale także transportuje je i magazynuje poza miejscem pracy. Robi się to przy pomocy wentylatorów transportowych do trocin. Podobnie postępuje się w systemach odpylania w innych branżach.

Odpylanie stosowane jest przede wszystkim w przemyśle ciężkim, spawalniczym, energetycznym, drzewnym i farmaceutycznym. Wszędzie tam, gdzie człowiek narażony jest na duże zapylenie oraz wdychanie niebezpiecznych substancji. Przeprowadzane regularnie daje pewność bezpieczeństwa pracowników danego zakładu.