Nowości technologiczne!

Agencje zajmujące się lobbingiem

Budowanie dobrego wizerunku firmy jest co do zasady zajęciem, którego podejmują się agencje marketingowe. Jednakże dobry wizerunek jednego podmiotu nie koniecznie skutkuje pozytywnym postrzeganiem całej branży lub całego środowiska zawodowego. W związku z tym bardzo często potrzebne są działania, które są zakrojone na większą skalę.

Czym są usługi public affairs?

public affairs agencjaW związku z tym bardzo często działania te podejmowane są przez bardziej wyspecjalizowane podmioty, niż zwykłe agencje marketingowe. Tymi podmiotami są profesjonalne agencje public affaris. Ich rola i zadanie polega na oddziaływaniu na otoczenie danego środowiska zawodowego lub branży. Oddziaływanie to co do zasady przybiera postać różnego rodzaju kontaktów i przekonywania poszczególnych grup, które ze względów oczywistych muszą wchodzić w interakcję z daną grupą zawodową lub daną branżą. Po części można to uznać za lobbing. Jednakże lobbing różni się w znacznym stopniu od działań public affairs agencja, która zajmuje się tego rodzaju działaniami nie wykonuje ich w sposób, który co niektórzy uznają za nachalny, ale przede wszystkim stara się dementować niesprawdzone i niepotwierdzone informacje, które bardzo często pojawiają się w mediach na dany temat. Bardzo często dotyczy to sposobu działania oraz zasad funkcjonowania danej branży, instytucji, czy grupy zawodowej. Działania tego rodzaju bardzo często podejmowane są przez wiele lat. Ich celem jest zmiana wizerunku danej branży, czy grupy zawodowej.

Niestety nie odbywa się to dość szybko. Tego rodzaju działania bardzo często są podejmowane w sytuacji, gdy dana branża nie ma zaufania społecznego lub jest przez społeczeństwo postrzegana bardzo negatywnie. W związku z tym tego typu działania w zamyśle mają służyć dobru społecznemu.