Nowości technologiczne!

Przeznaczanie mieszańców bydła na tucz

W hodowli zwierząt gospodarskich dużą rolę odgrywa utrzymywanie bydła mięsnego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to bydło, które po osiągnięciu odpowiedniej masy ciała, zostaje sprzedane do ubojni. Im większa masa ciała, a dokładniej masa mięśniowa zwierzęcia, tym więcej zarabia hodowca.

Heterozja cech użytkowych mieszańców

najlepsze krzyżowanie towarowe bydłaAby osiągnąć jak najwyższe przyrosty masy ciała u osobników, należy zdecydować się na tzw. krzyżowanie towarowe. Coraz więcej hodowców wykorzystuje ten proces, bo dzięki niemu mogą uzyskiwać osobniki o najlepszych przyrostach, a tym samym mogą więcej zarobić na ich sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc krzyżowanie towarowe polega na kojarzeniu ze sobą osobników w taki sposób, by ich potomstwo (mieszańcy) byli przeznaczeni do tuczu. Takie najlepsze krzyżowanie towarowe bydła można przeprowadzić pomiędzy różnymi hodowlami. Dotyczy to zazwyczaj hodowli wielkotowarowych – to tutaj przyrosty masy ciała liczą się najbardziej. W krzyżowaniu towarowym wykorzystuje się zjawisko heterozji. Mówi się tu dokładniej o heterozji cech użytkowych mieszańców. Warto wspomnieć o tym, że proces ten dotyczy pierwszego pokolenia potomnego. Takie pokolenie oznaczane jest w genetyce literą F. Pokolenie pierwsze przeznaczone jest do produkcji. Nie będzie to pokolenie przeznaczone do reprodukcji! Najważniejsze jest więc to, by uzyskać jak najlepsze przyrosty masy ciała (masy mięśniowej). Nie zwraca się tu większej uwagi na inne cechy użytkowe, hodowlane.

Jeżeli zachodzi konieczność krycia samic F u bydła (po to by zwierzęta dawały mleko), to cielęta są później przeznaczane tylko na opas. Krzyżowanie towarowe to proces stosowany nie tylko u bydła, ale również innych gatunków zwierząt. Wystarczy wyróżnić tutaj owce, świnie czy drób. A to wszystko po to, by zwiększyć wydajność rzeźną mieszańców.